Language ::English| 日本語 | 简体中文 | 한국어 | ภาษาไทย
Share

ข้อมูลทั่วไป

ช่วงเวลาการจัดงาน: 16-19 สิงหาคม 2554


สถานที่: วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ผู้ดำเนินงาน: Christopher Schaub, ประธานการดำเนินงาน, Amy Galbraith, รองประธานดำเนินงาน

 

การเข้าร่วมในการสัมมนาเครื่องลมไม้ลิ้นคู่ ประจำปี 2554 (ADRA 2011)

ทางสมาคมขอต้อนรับทุกๆ ท่านที่มาร่วมการประชุมในครั้งนี้ ในการลงทะเบียนร่วมประชุมสัมมนานี้ ท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมหรือกิจกรรมคอนเสิร์ตได้ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดการประชุม

            
สำหรับท่านที่มีความประสงค์ที่จะทำการแสดง บรรยาย หรือต้องการจัดกิจกรรมใด ๆ ก็ตาม จะต้องยื่นคำร้องขออนุมัติก่อนจากคณะกรรมการการจัดงาน (หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลในหน้าการยื่นคำร้องขออนุมัติ) ในการแสดง การบรรยาย, หรือการสัมมนาเชิงปฏิบัติ (Masterclasses) ควรจะมีความยาวของกิจกรรมตั้งแต่ 20 นาทีขึ้นไป ทุกท่านสามารถยื่นคำร้องขออนุมัติในจัดกิจกรรมของต้นเองได้มากกว่า 1 กิจกรรม ซึ่งทุกกิจกรรมที่ยื่นขอมาทางสมาคมต้องทำการพิจารณาก่อนที่จะมีการอนุมัติ สำหรับหอการแสดงที่จัดขึ้นเป็นพิเศษนั้นจะถูกใช้สำหรับการแสดงของนักเรียนหรือนักศึกษา รวมทั้งนักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะจัดการบรรยายเพื่อนำเสนอผลงาน


ในส่วนของการแข่งขันนั้น เปิดรับนักโอโบและนักบาสซูนที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ 1st International ADRA Oboe and Bassoon Competition (สำหรับข้อมูลเพิ่มสามารถเข้าชมได้ใน หน้าการแข่งขัน)

ทางสมาคมยังได้จัดตั้ง วงเครื่องลมไม้ประเภทลิ้นคู่ (Double Reed Ensemble) ขึ้นในงานประชุมสัมมนานี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้นักดนตรีทุกคนที่เข้าร่วมในงานนี้ได้ร่วมกันแสดง

 

ทางสมาคมได้จัดเตรียมเวลาฝึกซ้อมแยกตามเครื่องทั้งโอโบและบาสซูนและการซ้อมรวมวงใหญ่เป็นพิเศษ วงวงเครื่องลมไม้ประเภทลิ้นคู่  จะทำการแสดงในวันสุดทางของการประชุม บทเพลงที่จะบรรเลงนั้นจะถูกประพันธ์และเรียบเรียงเป็นพิเศษสำหรับการนี้โดยเฉพาะ  ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาที่ร่วมบรรเลง จะได้รับโน้ตเพลงผ่านทางอีเมล์ก่อนงานประชุมสัมมนาจะเริ่มขึ้น

 

ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

 • 5,000 บาท สำหรับผู้เข้าร่วมงานทั่วไปที่ลงทะเบียนและชำระเงินก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
 •  

 • 6,000 บาท สำหรับผู้เข้าร่วมงานทั่วไปที่ลงทะเบียนและชำระเงินหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
 •  

 • 2,500 บาท สำหรับผู้เข้าร่วมงานแบบลงทะเบียนเป็นครอบครัว ที่ลงทะเบียนและชำระเงินก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 โดยผู้สมัครในประเภทนี้ต้องมีนามสกุลเดียวกัน
 •  

 • 3,000 บาท สำหรับผู้เข้าร่วมงานแบบลงทะเบียนเป็นครอบครัว ที่ลงทะเบียนและชำระเงินหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 โดยผู้สมัครในประเภทนี้ต้องมีนามสกุลเดียวกัน
 •  

 • 2,500 บาท สำหรับนักเรียน-นักศึกษา ที่ลงทะเบียนและชำระเงินก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
 •  

 • 3,000 บาท สำหรับนักเรียน-นักศึกษา ที่ลงทะเบียนและชำระเงินหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
 •  

 • 1,700 บาท ต่อวัน สำหรับการลงทะเบียนแบบรายวัน (รวมทั้งคอนเสิร์ต) ซึ่งสามารถลงทะเบียนและชำระเงินได้ที่ศูนย์ลงทะเบียนบริเวณหอแสดงดนตรีเท่านั้น

คลิกที่นี้  เพื่อคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน

Currency Converter

 

หมายเหตุ:

 • นักแสดงที่แสดงในงาน รวมทั้งผู้เล่นประกอบ ต้องทำการลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมสัมมนา แต่จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
 • ผู้เข้ารอบการแข่งขัน 15 คนสุดท้ายทุกประเภท จะต้องทำการลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมสัมมนา แต่จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
 • การลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาหน้างาน สามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ที่หน้างานเท่านั้น

คลิกที่นี้  เพื่อคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่  การลงทะเบียน

 

การลงทะเบียนและศูนย์ข้อมูล

การลงทะเบียนหน้างาน  จะตั้งอยู่ทางเข้าหอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล  หากต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูล  สามารถติดต่อสอบได้ในช่วงเวลาทำการ  เวลา 09.00-18.00 และติดต่อหน่วยปฐมพยาบาลได้ที่บริเวณทางเข้าหอแสดงดนตรี

บัตรผ่านเข้างาน
ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานจะได้รับบัตรสำหรับผ่านเข้าร่วมงาน    ซึ่งจะต้องสวมคล้องคอเพื่อใช้ผ่านเข้างานทุกครั้งและคอนเสิร์ตต่างๆในงานสัมมนาครั้งนี้

 

ประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมงาน

นักแสดงและผู้บรรยายทุกท่านที่เข้าร่วมในการสัมมนาครั้งนี้ จะได้รับประกาศนียบัตร (ยกเว้นผู้เข้าร่วมการสัมมนาที่ลงทะเบียนแบบรายวัน) หากผู้เข้าร่วมแสดงท่านใดมีความประสงค์จะขอรับใบประกาศนียบัตร โปรดแจ้งความจำนงได้ที่ฝ่ายลงทะเบียนซึ่งตั้งอยู่บริเวณหอแสดงดนตรี

 

ภาษาที่ใช้ในการประชุม

ภาษาหลักที่ใช้ในตลอดการสัมมนาครั้งนี้จะจัดขึ้นในภาษาอังกฤษ. แต่ข้อมูลที่สำคัญในการประชุมจะจัดในภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษาไทย แต่ในส่วนของการลงทะเบียนและเอกสารต่างๆสำหรับการแข่งขัน จะต้องยื่นเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
ในส่วนของการบรรยายต่างๆ หรือการมาสเตอร์คลาส ไม่จำเป็นต้องจัดขึ้นในภาษาอังกฤษ แต่ทว่าจะต้องจัดทำเอกสารเพื่อสรุปการบรรยายในรูปแบบของภาษาอังกฤษ  ทางผู้จัดงานจะจัดเตรียมล่ามเพื่อการสื่อสารต่างๆภายในงาน แต่ทว่าในพิธีสำคัญต่างๆจะจัดขึ้นในภาษาอังกฤษเท่านั้น

 

การขอหนังสือรับรอง

หนังสือรับรองนี้จะจัดขึ้นตามคำร้องของแต่ละคนเท่านั้นเพื่อการเตรียมการขอวีซ่า  ซึ่งไม่รวมถึงการรับรองด้านการเงินใดๆทั้งสิ้น  หากท่านใดมีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองการเข้าร่วมงาน เพื่อการขอวีซ่าเข้าประเทศ  สามารถส่งอีเมล์ได้ที่   adrac2011@gmail.com   โปรดระบุให้ชัดเจนในหัวข้ออีเมล์ว่า ขอหนังสือรับรอง   รวมทั้งระบุให้ชัดเจนถึงจุดประสงค์ที่ต้องการหนังสือรับรอง   รวมทั้งชื่อ นามสกุล และที่อยู่    ทางฝ่ายการดำเนินงานจะส่งหนังสือรับรองโดยอีเมล์

 

การประกันด้านความปลอดภัย

ทางผู้จัดงานและวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลจะไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ  หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบุคคลหรือทรัพย์สินส่วนบุคคล  ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะต้องดำเนินการด้วยตนเองในด้านของการทำประกันสุขภาพหรือประกันการเดินทาง

 

เกี่ยวกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหนึ่งในโรงเรียนดนตรีชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในด้านงานวิจัยในแถบภูมิภาคนี้  ซึ่งการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในระบบของการวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกาและ สถาบันการศึกษาจากยุโรป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์เปิดการเรียนการสอน  ตั้งแต่ระดับมัธยมไปจนถึงระดับปริญญาเอก มีอาจารย์ประจำชาวต่างชาติ  ทั้งจาก อเมริกา  ยุโรป และเอเชีย  ซึ่งการเรียนการสอนจะจัดขึ้นในภาษาอังกฤษเป็นหลัก

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียบพร้อม ภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นและความสะดวกสบายอื่นๆ ที่สมบูรณ์แบบเพื่อจัดการประชุม  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ตั้งอยู่ที่ตำบลศาลายา  ซึ่งไม่ไกลจากตัวเมืองกรุงเทพมหานคร  ซึ่งมีการเดินทางที่สะดวกสบายและราคาประหยัด

 

ผู้ดำเนินการจัดงานประชุม

การสัมมนาเครื่องลมไม้ประเภทลิ้นคู่ดำเนินการและสนับสนุนโดยวิยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 


Asian Double Reed Association Conference
©2011 College of Music, Mahidol University. Website Design by Pongsathon Seewiset
Asian Double Reed Association Conference
College of Music, Mahidol University
25/25 Phuttamonthon sai 4, Salaya
Nakhonpathom 73170 THAILAND
Tel:+66-2-800-2525
Fax+66-2-8002530